Historie Radvanova
Sem vložte podnadpis

Radvanov se dříve německy jmenoval Robesgrün něco jako zelené vrchy. Na významu se pamětníci neshodli. V Radvanově se nacházela škola, hospody, a také především statky. Statků bylodohromady čtrnáct, statky se nacházeli : směrem k Habartovu byl jeden poblíž něho byla hospoda statek vlastnili Majerovi, další dva statky se nacházel vpravo od Majerovích po nich zbyly jen staré sklepy, další se nacházel na místě kde dnes bydlí Závorkovi, u naší jediné lípy stál také statek, na místě kde dnes bydlí Pánkovi byl také jeden a na druhém konci Radvanova směrem k Josefovu stával také statek jako jediný z nich má ještě vidět základy, před statkem stála stodola dnes jsou na tom místě jen betonové sloupy na plot. Dále tu bylo dalších sedm statků. Byly tu také tři hospody, na návsi byla dříve i zvonička. U cesty (u potoka) směrem k Habartovu stojí Požarní Zbrojnice které hrozí zřícení. Na místě dnešního hřiště byla dříve škola. Měli jsme i obecní výbor na místě garaží. Začátkem 2 světové války se v listopadu roku 1939 do lesa zřítilo letadlo nikdo nepřežil. Při výkopu základů pan Krechter objevil nevybuchlou munici z 2 světové války. Přivolaní pyrotechnici nálož odborně zneškodnili. Těžba uhlí se zastavila několik stovek metrů před Radvanovem. Podle neověřených informací měl být Radvanov zasypán.

podle rozhovoru s pamětníky (s nejstaršími obyvateli Radvanova) napsal : Adam Pavlíček

RADVANOV v r. 1869 pod názvem Robesgrün osada obce Zvodava v okr. Falknov, v r. 1880 pod názvem Robesgrün osada obce Bukva v okr. Falknov, v r. 1890-1910 pod názvem Robesgrün obec v okr. Falknov, v r. 1921-1930 obec v okr. Falknov nad Ohří, v r. 1950-1976 osada obce Luh nad Svatavou v okr. Sokolov, 1.4.1976-30.6.1990 část obce Krajková v okr. Sokolov, od 1.7.1990 část obce Josefov v okr. Sokolov

 zdroj: https://www.genea.cz/index.php?id=58&did=13225